Sistem complex de evaluare a calității și clasificare a proprietăților imobiliare - topul Property Index (rezidențial)

National Golf & Country Club

Omul de afaceri Metin Doğan investește peste 60 de milioane de euro în dezvoltarea National Golf & Country Club, cel mai mare resort de golf din România. Prima etapă a proiectului va fi finalizată în 2023

National Golf & Country Club, cel mai ambițios proiect din golful românesc și un reper pe plan internațional pentru comunitatea jucătorilor de golf, este în plin proces de dezvoltare, cu o investiție totală de peste 60 de milioane de euro realizată de omul de afaceri turco-român Metin Doğan.

Situat la jumătate de oră distanță de nordul Bucureștiului, în comuna Niculești din județul Dâmbovița, National Golf & Country Club va include cel mai mare teren de golf din București și din împrejurimi, un country club și un ansamblu rezidențial de 5 stele, dar și facilități exclusiviste, pliate pe stilul de viață al pasionaților de golf și al oamenilor care caută opțiuni pentru a se retrage din aglomerația urbană, toate pe o suprafață de 72 de hectare.

Prima etapă a proiectului urmează să fie finalizată pe parcursul anului 2023, când vor fi inaugurate terenul de golf, country club-ul și aproape jumătate dintre vilele din ansamblul rezidențial, în proporție de peste 80% deja vândute. Resortul este prevăzut să fie complet finalizat până în 2025, când va ajunge la 170 de vile în ansamblul rezidențial, toate cu vedere la terenul de golf și la cele șase hectare de lacuri artificiale, și va include și un aparthotel, un SPA de lux, restaurante, săli de evenimente, piscine, terenuri de sport și spații de joacă pentru copii. Toate clădirile din interiorul resortului vor fi dotate cu panouri solare.

„National Golf & Country Club a pornit de la ideea ambițioasă de a crea un resort cu toate facilitățile pentru pasionații de golf din România și din străinătate, dar și un retreat pentru cei care își doresc un stil de viață conectat la natură, departe oraș. Cu 18 trasee championship size, terenul de golf este elementul central al proiectului. Astfel, susținem comunitatea jucătorilor de golf să-și urmeze pasiunea pe un teren care se remarcă la nivel european și, prin Academia de Golf, contribuim la dezvoltarea acestui sport cu valențe de stil de viață în România”, spune Metin Doğan, antreprenor cu investiții în real estate și energie verde în România și Turcia.

Lucrările de construcții pentru National Golf & Country Club au început în 2022, în contextul în care în București și în împrejurimi nu exista niciun teren de golf profesionist. În comparație, Bulgaria are în prezent 8 terenuri cu 18 trasee, iar la nivel european, cei peste 10 milioane de jucători au la dispoziție peste 9000 de terenuri unde pot practica acest sport.

În ultimii ani, apetitul pentru comunitățile de golf a crescut, iar pe piața locală de real estate începe să se contureze tot mai mult conceptul complexurilor rezidențiale cu terenuri de golf și facilități pentru toată familia. Totodată, turismul concentrat în jurul golfului reprezintă o industrie de peste 4 miliarde de euro la nivel european, valoare de care beneficiază destinațiile europene capabile să acomodeze nevoile jucătorilor de golf. Prin acest proiect, România se va poziționa ca o destinație atractivă pentru comunitățile de golf locale și din regiune și va putea atrage, astfel, o parte din aceste fonduri în economia locală. (Comunicat de presă – aprilie 2023)

ENG

Businessman Metin Doğan is investing over 60 million euro in the development of National Golf & Country Club, the largest golf resort in Romania. The first phase of the project will be completed in 2023

National Golf & Country Club, the most ambitious golf project in Romania and an international landmark for the golfing community, is in the process of development, with a total investment of over 60 million euro by Turkish-Romanian businessman Metin Doğan.

Located half an hour north of Bucharest, in Niculesti, Dambovita County, National Golf & Country Club will include the largest golf course in and around Bucharest, a country club and a 5-star residential complex, as well as exclusive facilities tailored to the lifestyle of golf enthusiasts and people looking for options to get away from the hustle and bustle of the city, spread over 72 hectares.

The first phase of the project is due to be completed during 2023, when the golf course, the country club and almost half of the villas in the residential complex, more than 80% of which are already sold, will be inaugurated. The resort is expected to be fully completed by 2025, with 170 villas ready in the residential complex, all overlooking the golf course and six hectares of artificial lakes, and will also include an aparthotel, a luxury spa, restaurants, events hall, swimming pools, sports fields and children’s play areas. All buildings within the resort will be equipped with solar panels.

“National Golf & Country Club started from the ambitious idea of creating a resort with all the facilities for golf enthusiasts from Romania and abroad, but also a retreat for those who want to have a lifestyle closer to nature, away from the city. With 18 championship size courses, the golf course is the central element of the project. Thus, we support the golfing community to pursue their passion on a course that stands out at an European level and, through the Golf Academy, we contribute to the development of this lifestyle sport in Romania,” says Metin Doğan, an entrepreneur with real estate and green energy investments in Romania and Turkey.

Construction works on the National Golf & Country Club began in 2022, when there was no professional golf course in Bucharest and its surroundings. In comparison, Bulgaria currently has 8 courses with 18 fairways, while the 10 million golfers in Europe have about 9,000 courses where they can play.

In recent years, the taste for golf communities has been growing and the concept of residential complexes with golf courses and amenities for the whole family is beginning to take shape in the local real estate market. At the same time, golf tourism is a 4-billion euro industry in Europe, benefiting European destinations that can accommodate the golfers needs. Through this project, Romania will position itself as an attractive destination for the local and regional golf communities and will thus be able to attract part of these funds into the local economy. (Press Release – April 2023)

Cât de utilă este această informație? Vă rugăm să votați apăsând pe o steluță...

Comentarii