Sistem complex de evaluare a calității și clasificare a proprietăților imobiliare - topul Property Index (rezidențial)

Acord de cooperare Exim Banca Românească – Bulgarian Export Insurance Agency EAD

(iunie 2024)

Exim Banca Românească, în calitate de agenție de export a României, continuă să-și extindă relaţiile de colaborare cu instituţiile similare din străinătate pentru a-și întări capacitatea de a dezvolta produse și servicii de susținere a exportatorilor români,  a spus Traian Halalai, președintele executiv al Exim Banca Românească, cu ocazia semnării la București a unui acord cu Agenția de Export a Bulgariei EAD (BAEZ EAD).

Oficialul Exim Banca Românească a adăugat că fiecare parteneriat semnat cu entități similare creează contexte favorabile pentru mediul de business și oferă oportunități care pot contribui la îndeplinirea misiunii băncii de consolidare a relațiilor economice bilaterale și de susținere a proiectelor de export pe terțe piețe, în condiții corecte și competitive.

În cadrul acordului de cooperare, cele două organizații au agreat asupra dezvoltării unui cadru de colaborare care să faciliteze și să promoveze comerțul și investițiile bilaterale, consolidarea relațiilor în special în domeniul asigurărilor, re-asigurărilor și co-asigurărilor creditelor la export pentru bunuri și investiții, precum și asistența acordată companiilor asigurate.

Recent, Exim Banca Românească a semnat un memorandum de înțelegere cu Export Credit Greece, în marja reuniunii semestriale a Clubului de la Praga al Uniunii de la Berna.

Exim Banca Românească este o bancă universală, 100% românească, aflată în top 10 cele mai mari instituții de cre­dit după active. Banca oferă clienților săi, persoane fizice și juridice, o gamă largă de produse și servicii, adaptate nevoilor acestora. Independent de componentele specifice unei bănci universale, Exim Banca Românească continuă să acționeze pe segmentul garanțiilor și asigurărilor de stat, conform mandatului primit din partea statului român. (Comunicat de presă – Iunie 2024)

**********************

Memorandum of Understanding signed by Exim Banca Romaneasca with Bulgarian Export Insurance Agency EAD

Exim Banca Romaneasca in its capacity as Romanian Export Credit Agency continues to extent its cooperation with similar foreign entities in order to strengthen its capacity of developing products and services to support Romanian exporters said Traian Halalai Executive President of Exim banca Romaneasca upon signing an agreement in Bucharest with the Bulgarian export credit agency (BAEZ EAD).

The Exim Banca Romaneasca representative emphasized that each partnership with similar entities foster the favorable environment for the business community and presents opportunities that may contribute to building up the bilateral economic relationships and to support export project on third markets in fair and competitive conditions.

The two entities agreed on developing the common framework facilitating and promoting commerce and bilateral investments, insurance, re-insurance and co-insurance of export credits for goods and investments as well as assistance for the insured companies.

Recently, Exim Banca Romaneasca signed a Memorandum of Understanding with Export Credit Greece during the half year meeting of the Prague Club of the Berne Union.

Exim Banca Romaneasca is a 100% Romanian universal bank, ranking among the top 10 largest credit institutions by assets. The bank provides a wide range of products and services tailored to the needs of its individual and corporate clients. Along with the components of a universal bank, Exim Banca Romaneasca continues to operate in the field of state guarantees and insurance, under the Romanian state mandate. (Press release – June 2024)

Cât de utilă este această informație? Vă rugăm să votați apăsând pe o steluță...

Comentarii