Sistem complex de evaluare a calității și clasificare a proprietăților imobiliare - topul Property Index (rezidențial)

Proiectele Property INDEX

Catalogul blocurilor (și ușilor 😊) Art Deco din București.

George Butunoiu (octombrie 2023)

Catalogul electronic complet al tuturor blocurilor Art Deco

Obiectul proiectului:

Realizarea unui catalog electronic complet al tuturor blocurilor rezidențiale (locuințe colective) din București cu stilul arhitectural Art Deco construite în perioada interbelică. Estimare preliminară: 1,200 – 1,600 clădiri

Este o secțiune distinctă dintr-un proiect mai mare care își propune să repertorieze electronic toate locuințele colective (blocuri rezidențiale) din București și din alte orașe, clasificate după principalele stiluri rezidențiale interbelice: Modernist, Mediteraneean, Bauhaus, Neoromânesc etc. Estimare preliminară: 3,000 – 3,500 imobile.

În subsidiar (paralel), vom construi Catalogul Ușilor Interbelice din București, ca un proiect cultural distinct.

Fondatorii și administratorii proiectului sunt George Butunoiu și Arh. Vlad Baloșin, arhitecții și administratorii sistemului de evaluare Property INDEX (www.propertyindex.ro). Proiectul Catalogul Blocurilor Art Deco din București este gestionat prin intermediul asociației culturale „Societatea Muzicală”.

Formatul proiectului (al catalogului):

Catalogul va avea forma unei arhive electronice publice (sau parțial publice), un „cazier electronic” al fiecărei clădiri în parte, cu toate informațiile disponibile: adresă, fotografii, descriere, referințe, arhitect, constructor, articole de presă ori științifice legate de respectiva proprietate, cine a locuit acolo, orice alte informații pe măsură ce le avem și se acumulează.

Toate informațiile se stochează într-un sistem INCREMENTAL/ CUMULATIV, adică o informație odată stocată, nu se va mai șterge niciodată, toate celelalte informații adăugându-se la fondul existent: fotografii de-a lungul anilor, articole etc. Evident, clădirea rămâne în catalog și după ce va fi eventual demolată, informațiile stocate devenind cu atât mai mult valoroase.

Catalogul Ușilor Interbelice din București va avea formatul unui album electronic INCREMENTAL de artă, al unei expoziții de fotografie de artă, posibil și un album tipărit în viitor, cu selecțiile reprezentative..

Justificarea proiectului:

După cum se observă cu ușurință în spațiul public, precum și în toate mediile academice, culturale, politice etc., preocuparea pentru prezervarea patrimoniului arhitectural este foarte mare, și crește în timp în intensitate. Sunt nenumărate discuții, dezbateri, analize, luări de poziții, inițiative de toate felurile în această privință, DAR nu există în acest moment nicio listă (și cu atât mai puțin un catalog/ arhivă cu informații publice, detaliate și structurate) cu toate aceste clădiri în București sau în alte orașe mari !!! Există câteva liste cu cele câteva clădiri de patrimoniu la Ministerul Culturii, unele lucrări academice menționează și analizează diverse clădiri reprezentative, dar niciuna cu scop arhivistic patrimonial extins. Nici la Primăria Municipiului București nu există o astfel de arhivă completă și structurată, nici la Uniunea Arhitecților, la Ordinul Arhitecților sau la Universitatea de Arhitectură, nici arhive private, din informațiile pe care le avem. Prin urmare, ne propunem să facem noi aceste arhive/ bănci de date electronice, pentru ca toate aceste inițiative să aibă și o bază concretă pe care să se dezvolte în continuare.

Beneficiarii proiectului:

Proiectul va avea un impact social și cultural major, cu numeroși beneficiari, oferind o vedere de ansamblu niciodată atinsă până acum, nici măcar parțial, fiind punctul de plecare sau de sprijin pentru numeroase analize, studii, cursuri, lucrări științifice, proiecte și decizii administrative sau politice, urbanistice educaționale, culturale, de business etc.

 • Municipalitatea și comunitățile politice, care vor avea informații de ansamblu și un instrument de lucru solid și valoros pentru decizii de natură urbanistică, edilitară, patrimonială, turistică, investițională, bugetară, normativă și legislativă etc.
 • Comunitatea academică și culturală
 • Comunitățile de business: real estate, construcții, comerț, servicii
 • Publicul larg, cu valoare educațională, de cultură generală, mai ales pentru tineri.

Poziționarea:

Poziționarea în raport cu comunitatea academică și cu alți „major steakholders”: Catalogul Blocurilor Art Deco este o arhivă electronică incrementală de termen lung (nelimitat), care își propune să stocheze toate informațiile posibile într-un format structurat și ușor accesibil, ca punct de plecare către numeroase utilizări ulterioare. Informațiile sunt stocate într-un format standardizat utilitar, neutru, faptic, de tip „facts & figures”, fără judecăți directe de valoare sau de natură științifică ori comercială, și cu inserții minime de subiectivitate. Toate analizele detaliate, studiile și referirile științifice legate de fiecare clădire în parte vor fi prezentate distinct ca atașament sau cu link către referințe, inserții sau în alt format, tocmai pentru a putea fi atribuite clar și fără echivoc autorilor lor – mai ales în cazul opiniilor divergente. Catalogul este, deci, un hub informațional, care nu face judecăți proprii de valoare, sau le face foarte succint, asumat subiectiv.

Modul de lucru, prezentarea publică a informațiilor:

Art Deco - Stiluri in arhitectura locuirii colective - Property INDEX

Culegerea și prelucrarea informațiilor se fac manual, personal, de către agenți de teren și operatori, pe baza metodologiei și procedurilor deja testate și validate în cadrul proiectului Property INDEX (www.propertyindex.ro). Cataloagele imobilelor pe principalele stiluri arhitecturale sunt prezentate într-o secțiune separată a acestui website, numită „Patrimoniu Arhitectural”, având ca subsecțiuni stilurile arhitecturale individuale. Formatul final de prezentare va fi decis ulterior, însă vor fi anumite similarități cu cel al indexului general. Pe site există numeroase criterii de filtrare: anul construcției, arhitect, tipul imobilului, număr de apartamente, zonă, sector etc. O previzualizare a unui set de date de test este disponibilă în secțiunea „Patrimoniu Arhitectural” de pe site-ul Property INDEX.

Durata proiectului:

Cu metodologia, instrumentele și platforma tehnică deja în funcțiune la Property INDEX, estimăm următoarele durate și costuri:

 • Sub-secțiunea Art Deco: 1,000 – 1,200 clădiri în primele 6-8 luni
 • Toată secțiunea „Patrimoniu Arhitectural” (Art Deco, Mediteraneean, Bauhaus, Modernist interbelic etc.): 2,000 – 3,000 clădiri în primele 9-12 luni
 • Catalogul Ușilor Interbelice din București, ca proiect distinct, va include 1,000-1,500 de uși reprezentative în primele 12 luni. Cele mai reprezentative uși vor fi prezentate în cadrul unei expoziții de fotografie de artă în 2024 la Atelierele Scânteia – care va deveni în curând cel mai important hub cultural al Bucureștiului. Ediția tipărită, cu fotografie de artă, va fi un proiect distinct.

Este de așteptat ca întregul patrimoniu arhitectural rezidențial (doar blocuri/ locuințe colective) din București să fie repertoriat și arhivat în întregime în aproximativ 3 ani. Locuințele individuale (vile) și clădirile publice vor putea face obiectul unei extensii a proiectului, în viitor.

Finanțarea proiectelor se face din sursele proprii ale fondatorilor și din sponsorizări, în fazele inițiale, urmând a face eforturi de a obține un statut de proiect cu utilitate socială, susținut și cu fonduri publice.

Stadiul actual al proiectului:

Art Deco - Stiluri in arhitectura locuirii colective - Property INDEXSistemul de colectare, de prelucrare și de arhivare, precum și platforma tehnică de prezentare publică a informațiilor sunt deja create, funcționale și testate de-a lungul unui an și jumătate, în urma unei investiții proprii de peste 100,000€. Platforma PropertyINDEX.ro cuprinde deja peste 1,000 de proprietăți clasificate și arhivate, dintre care câteva zeci din zona de acoperire a prezentului proiect. Începând cu luna noiembrie 2023, acestea vor putea să fie vizualizate public în formatul final în secțiunea dedicată „Patrimoniu Arhitectural”, subsecțiunea „Art Deco”.

Dezvoltări ulterioare:

Este de așteptat ca în următorii ani proiectul să se dezvolte în următoarele direcții:

 • Extinderea către locuințele individuale (vile) și clădirile publice a clasificării după principalele stiluri arhitecturale interbelice și arhivarea lor
 • Includerea în proiect a stilurilor arhitecturale distincte din perioada comunistă
 • Extinderea proiectului în alte orașe se va face cu ușurință, dat fiind numărul incomparabil mai mic al clădirilor care vor fi repertoriate
 • Organizarea a numeroase evenimente științifice, culturale, comerciale și de altă natură în jurul proiectului: conferințe, seminarii, gale de premiere, tururi ghidate etc.
 • Organizarea de expoziții de fotografie de artă
 • Editarea și tipărirea unei serii de cataloage cu valoare artistică (fotografie de artă) și științifică cu clădirile cele mai reprezentative descoperite
 • Editarea și tipărirea unei serii de cataloage cu valoare artistică (fotografie de artă) cu detalii arhitecturale (uși, ferestre, balcoane, bovindouri, scări, lifturi etc.) de la clădirile cele mai reprezentative descoperite
 • Obținerea statutului de „proiect de utilitate publică” din partea autorităților locale și centrale, finanțări publice și europene
 • Desprinderea proiectului ca entitate distinctă (ONG) cu obiectiv social și cultural.

Despre Property INDEX

GB Property INDEX este un sistem de evaluare a calității și de clasificare a proprietăților imobiliare cu un set complex de criterii și formule de calcul, distincte pentru fiecare tip de proprietate: Clădiri de birouri, Clădiri rezidențiale, Apartamente în clădiri de tip rezidențial, Unități individuale (case, vile). Creat și lansat în anul 2021 de către George Butunoiu și Arh. Vlad Baloșin.

În acest moment, peste 1,000 de proprietăți rezidențiale (blocuri/ locuințe colective) din București sunt evaluate, clasificate și repertoriate pe site-ul public www.propertyindex.ro. Începând cu 2024, sistemul se va extinde și asupra altor categorii de proprietăți și din alte orașe din România.

George Butunoiu
gb@propertyindex.ro

Cât de utilă este această informație? Vă rugăm să votați apăsând pe o steluță...

Comentarii