Sistem complex de evaluare a calității și clasificare a proprietăților imobiliare - topul Property Index (rezidențial)

Exim Banca Românească

Exim Banca Românească continuă să acorde și în acest an credite în cadrul programului IMM PLUS, facilitând IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie accesarea de finanțări în condiții speciale pentru asigurarea lichidităților necesare în activitatea curentă sau investiții.

Caracteristicile principale ale finanțărilor:

  • Valoarea maximă a unei finanțării acordate este de 5 mil. lei pentru linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și 10 mil. lei pentru credite de investiții. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului nu poate depăși 10 mil. lei, respectiv 5 mil. lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii.
  • Durata maximă a finanțării este de 72 luni în cazul creditelor de investiții și 36 luni pentru credit/ linii de credit pentru capital de lucru.

Finanțările pot fi accesate cu garanții de stat care acoperă în proporție de maximum 90% creditele acordate, comisioanele aferente garanțiilor fiind subvenționate de stat pe toată perioada creditului. Dobânda este de asemenea subvenționată pentru primele 12 luni (cu excepția beneficiarilor componentei AGRO PLUS), iar costurile pentru toate componentele sunt ROBOR 3M + 1,9 % în cazul creditelor pentru capital de lucru și ROBOR 3M + 1,5% în cazul creditelor de investiții.

Programul se derulează până la 30 iunie 2024, iar solicitările se pot depune pentru una dintre componentele:

  • IMM PLUS, dedicată susținerii IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv start-up-uri, din toate sectoarele/domeniile de activitate cu excepția celor cuprinse în celelalte componente AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, RURAL PLUS, INNOVATION PLUS.
  • AGRO PLUS, dedicată IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, , inclusiv start-upuri, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.
  • IMM PROD PLUS, având ca obiectiv asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor pentru IMM-uri și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.
  • CONSTRUCT PLUS, având ca obiectiv susținerea nevoilor de finanțare pentru îmbunătățirea eficienței energetice, realizarea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediul implementate de IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-upuri.
  • INNOVATION PLUS, dedicată susținerii companiilor românești inovative și/sau care își promovează produsele și serviciile destinate exportului.
  • RURAL PLUS, având ca obiectiv asigurarea lichidităților prin credite de investiții și credite/linii de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, IMM-urilor, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie precum și întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, sectorului alimentar și comerțului cu produse agricole, piscicole și alimentare, cu excepția tutunului și a băuturilor alcoolice.

Exim Banca Românească este o bancă universală 100% românească, aflată în top 10 cele mai mari instituții de cre­dit după active. Banca oferă clienților săi, persoane fizice și juridice, o gamă largă de produse și servicii de calitate, adaptate nevoilor acestora. Exim Banca Românească operează o rețea națională de distribuție de 83 de sucursale și 26 de Centre de Afaceri, acestea din urmă fiind dedicate exclusiv companiilor, rețea care îi permite să fie aproape de clientela de retail și corporate și să implementeze diverse programe de dezvoltare românești și europene. Pentru detalii: www.eximbank.ro (Comunicat de presă – Mai 2024)

Cât de utilă este această informație? Vă rugăm să votați apăsând pe o steluță...

Comentarii