Sistem complex de evaluare a calității și clasificare a proprietăților imobiliare - topul Property Index (rezidențial)

Skanska Equilibrium 2 NZC Precertified

Poziția celor două divizii care alcătuiesc Skanska România

Ca urmare materialului publicat în Profit.ro în data de 19 iunie 2023, în care declarația reprezentantului Skanska este pusă eronat într-o legătură directă cu anularea Planurilor Urbanistice Zonale de Sector, compania face următoarele precizări.   

Din punct de vedere organizatoric, operațiunile Skanska în România se împart în două divizii cu echipe de management diferite:

Divizia de Dezvoltare Comercială, care are ca rol dezvoltarea și managementul clădirilor de birouri, însemnând: achiziția terenului pe care urmează să fie construit proiectul, dezvoltarea conceptului și designului, închirierea și ulterior vânzarea acestuia si care este condusă de către Aurelia Luca, în calitate de Executive Vice President Operations Ungaria și România.

Divizia de Construcții, care are în atribuții construcția efectivă a proiectelor locale și care este coordonată de Miroslav Vycital, în calitate de Branch Director Ungaria și România.

Restructurarea Diviziei de Construcții Skanska România (alcătuită în majoritate din ingineri) nu are nicio legătură cu anularea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ), așa cum în mod inexact au fost interpretate informațiile într-o serie de articole apărute în mass-media în ultimele ore. Procesul de restructurare este determinat de o decizie strategică internă, care vine în contextul actual al pieței.Miroslav Vycital, Branch Director Romania și Ungaria la Skanska Central Eastern Europe.

Divizia de Dezvoltare Comercială a Skanska deține în prezent atât terenuri cât și autorizații de construire necesare pentru a dezvolta noi clădiri. Într-un context global imprevizibil, ne adaptăm continuu deciziile de începere a proiectelor și evaluăm constant riscurile. În același timp, continuăm să fim parteneri deschiși de dialog cu toți stakeholderii noștri și să rămânem conectați la noi oportunități. 

Avem un model de business foarte sustenabil, așadar în paralel cu pregătirea proiectelor din pipeline, ne concentrăm pe cele pe care le avem astăzi în portofoliu – clădirile de birouri Equilibrium 1 și Equilibrium 2.Aurelia Luca, Executive Vice President Operations Ungaria și România, Divizia de Dezvoltare Comercială a Skanska din CEE.

***

Point of view of both business divisions that form Skanska Romania

As a result of the article published on Profit.ro on June 19, 2023, in which the statement of the Skanska representative is incorrectly linked to the cancellation of the Zonal Urban Plan (PUZ), the company makes the following clarifications.

From an organizational point of view, Skanska’s operations in Romania are divided into two divisions with different management teams:

The Commercial Development Division, which is responsible for the development and management of office buildings, including the acquisition of the land for the project, the development of the concept and design, the leasing, and subsequent sale of the buildings, led by Aurelia Luca, Executive Vice President Operations Hungary and Romania, Skanska Commercial Development Business Unit in CEE.

The Construction Division, which is responsible for the actual construction of the local projects, led by Miroslav Vycital, Branch Director Romania and Hungary at Skanska Construction Europe.

“The restructuring of Skanska’s Construction Branch in Romania (formed mainly by engineers) is in no way related to the cancellation of the Zonal Urban Plan (PUZ), as inaccurately implied by a series of articles in the media in recent hours. The restructuring process is driven by an internal strategic decision that comes in the current market context.” Miroslav Vycital, Branch Director Romania and Hungary at Skanska Central Europe.

The Commercial Development Division of Skanska currently holds both available land and the necessary construction permits to develop new projects. In an unpredictable global context, we continuously adapt our project launch decisions and constantly evaluate risks. At the same time, we remain an open dialogue partner with all our stakeholders and stay connected to new opportunities.

We have a very sustainable business model; therefore, alongside preparing projects in the pipeline, we are focusing on the projects in our portfolio today – the Equilibrium 1 and Equilibrium 2 office buildings.” Aurelia Luca Executive Vice President Operations Hungary and Romania, Skanska Commercial Development Business Unit in CEE.

Cât de utilă este această informație? Vă rugăm să votați apăsând pe o steluță...

Comentarii